Pliki do pobrania

Plan opieki przedporodowej

Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania.

Karta ciąży

Zawiera informacje na temat ogólnego stanu zdrowia pacjentki, przebytych chorób, poprzednich ciąż oraz porodów, badań dodatkowych oraz konsultacji i hospitalizacji. Plik zawiera również oświadczenie oraz dane osób sprawujących opiekę nad pacjentką w trakcie ciąży ( lekarza, położnej)

Karta identyfikacji czynników ryzyka powikłań okołoporodowych

Zawiera listę czynników ryzyka identyfikowanych na podstawie wywiadu przeprowadzonego podczas ciąży oraz potwierdzenia wystąpienia czynników ryzyka w danych tygodniach ciąży. Wyniki identyfikacji czynników ryzyka, podjęte działania i zalecenia oraz dokonane w porozumieniu z ciężarną ustalenia należy każdorazowo odnotować w dokumentacji medycznej.

Plan porodu

W pliku znajdują się oświadczenia dotyczące pacjentki oraz jej dziecka. Plik zawiera informacje od lekarza prowadzącego ciąże o czynnikach ryzyka oraz miejscu porodu.

Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS)

Jednym z narzędzi do oceny depresji poporodowej jest Edynburska Skala Depresji Poporodowej, składająca się z dziesięciu krótkich pytań, na które pacjentka powinna odpowiedzieć samodzielnie. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w skali wynosi 30, punktacja powyżej 13 pkt wskazuje na możliwość wystąpienia depresji poporodowej.

Skala depresji Becka

Skala ta ma formę kwestionariusza, który powinien być wypełniony samodzielnie przez pacjentkę. Służy do samooceny składowych samopoczucia, a tym samym do przesiewowego rozpoznawania objawów depresji. Kwestionariusz składa się z 21 pytań, odpowiedzi punktowane są od 0 do 3. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 10-20 min.

Skala Raskin

Formularz do wypełnienia przez lekarza. Zawiera listę objawów zgłaszanych przez pacjentkę, zaobserwowanych przez lekarza oraz objawy dodatkowe np. zaburzenie koncentracji i zapamiętywania

Suplement diety