Przedwczesny poród – jak rozpoznać?

Przedwczesny poród jest powikłaniem, które bardzo często występuje w czasie ciąży. Na jego wystąpienie wpływa bardzo wiele czynników – od fizycznych uwarunkowań matki aż po środowisko zewnętrze, w jakim żyje oraz sposób w jaki o siebie dba. WHO podaje, że co roku od 5 do 18% wszystkich porodów na świecie stanowią porody przedwczesne (1). Warto dowiedzieć się, jakie objawy wskazują na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego.

Przedwczesny poród – czym jest?

Porodem przedwczesnym będziemy nazywać zakończenie ciąży między 22. a 37. tygodniem ciąży. Podkreśla się również, że w zależności od tego, jak długo dziecko znajduje się w łonie matki, rosną lub maleją szanse na jego przeżycie (2). W zapobieganiu przedwczesnym porodom kardynalne znaczenie ma dostarczanie do organizmu matki i dziecka odpowiednich wartości odżywczych, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie łożyska – bardzo dobrym preparatem jest suplement diety Mama dha, który został skomponowany w taki sposób, by dostarczać najpotrzebniejsze witaminy i minerały.

Wyróżniamy trzy rodzaje porodów przedwczesnych, które charakteryzują się różnymi obawami (2): zagrażający poród przedwczesny, poród przedwczesny w toku, poród przedwczesny dokonany.

Pamiętać należy, że tę przypadłość jest w stanie stwierdzić lekarz na podstawie występujących oznak porodu przedwczesnego. Wczesne wykrycie porodu przedwczesnego może sprawiać trudności, ponieważ objawy, które występują są nieznacznie nasilone i mogą być właściwe dla ciąży przebiegającej prawidłowo (4).

Prócz regularnego badania się u lekarza-ginekologa, ważne jest również kontrolowanie swojego ciała przez same ciężarne. Pierwszymi objawami przedwczesnego porodu, które mogą świadczyć o tym stanie są bóle w podbrzuszu oraz krzyżu, bóle przypominające bóle menstruacyjne, zwiększenie wydzieliny pochwowej oraz odczuwanie ciężkości macicy (2). Gdy kobietę ciężarną zaniepokoją wymienione symptomy, powinna udać się do lekarza, który na podstawie wywiadu położniczego, badania klinicznego, badań dodatkowych biofizycznych, biochemicznych lub bakteriologicznych lekarz mógł dokonać oceny ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego i podjąć decyzję o dalszym leczeniu (3).

Objawy przedwczesnego porodu zagrażającego

Zagrażający poród przedwczesny jest bardzo wczesną fazą porodu przed terminem. Współczesna medycyna jest w stanie zapobiec mu. Do objawów porodu przedwczesnego zagrażającego zalicza się występowanie od 4 do 7 skurczów na godzinę, stan szyjki macicy poniżej 10 punktów w skali Bishopa, rozwarcie szyjki macicy poniżej 3 cm oraz skrócenie szyjki macicy poniżej 60%. Diagnozę o przedwczesnym porodzie zagrażającym można potwierdzić wykonując wywiad oraz odpowiednie badana ginekologiczne za pomocą wziernika. Badania palpacyjnego szyjki macicy, USG oraz kardiograficznej rejestracji skurczów macicy (2).

Do przyczyn zagrażającego porodu przedwczesnego można zaliczyć m.in.: niewydolność szyjki macicy, czynności skurczowe macicy, niedotlenienie płodu, nadmierne rozciągnięcie macicy, zakażenie dróg rodnych, nieprawidłowości anatomiczne macicy, wysiłek fizyczny, a nawet stres (3).

Jak rozpoznać  przedwczesny poród w toku?

Poród przedwczesny w toku to zaawansowana faza porodu przed terminem. Niestety jest trudny do zahamowania. Najbardziej charakterystycznymi objawami porodu przedwczesnego w toku są skurcze macicy i powiększające się rozwarcie szyjki macicy. Do kryteriów rozpoznania zalicza się: 8 i więcej skurczów macicy na godzinę, stan szyjki macicy powyżej 10 punktów w skali Bishopa.

Rozwarcie szyjki macicy powyżej 3 cm, które powiększa się oraz skrócenie szyjki macicy na 80%. Skurcze macicy w porodzie przedwczesnym w toku mogą być objawem wtórnym, który jest charakterystyczny dla niewydolności cieśniowo-szyjkowj, przy której nie występują nasilające się skurcze macicy. Najbardziej pewnym kryterium rozpoznania tego rodzaju porodu jest pękniecie błon płodowych. Takim pewnym kryterium może być również krwawienie, które jest spowodowane łożyskiem przodującym lub przedwczesnym odklejeniem się łożyska – są to sytuacje, gdy wymagane jest dokonanie cesarskiego cięcia (2).

 

  1. Milanowska-Koloch K. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa: diagnostyka i leczenie. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2014;4:374-380
  2. Czajka R. Standardy postępowania w przedwczesnym zakończeniu ciąży. Nowa Medycyna. 2004;1
  3. Czajkowski K. Diagnostyka porodu przedwczesnego. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2009;2(3):165-168
  4. Bacz A. Poród przedwczesny. Dostęp online: http://ciaza.mp.pl/porod/75436,porod-przedwczesny Data dostępu: 15.03.2017
Suplement diety